Vi søker personer som har blitt diagnostisert med irritabel tarmsyndrom. Alder mellom 18 og 65 år, både kvinner og menn. Vi søker primært etter deltakere som bor i Bergensområdet. Vi søker svært motiverte studiedeltagere da studien involverer omfattende utredning og prøvetaking.


Hva er hensikten med studien?
Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan hjernen og tarmen kommuniserer sammen. Vi vil studere det intrikate samspillet mellom tarmbakteriene og hjernefunksjon, kosthold og symptomer fra magen, i tillegg til flere faktorer. Målet på sikt er at vi kan finne biomarkører (for eksempel enkle prøver som blodprøver eller avføringsprøver) som kan hjelpe oss i å stille diagnosen IBS enklere, og som leder til bedre behandling av pasienter med irritabel tarmsyndrom.


Hva innebærer studien?
Studien innebærer grundig utredning av deg som pasient (Baseline, lilla figur nedenfor). Det vil gjennomføres måling av hjerneaktivitet ved hjelp av funksjonell magnetisk resonans (MR) avbildning. Dette innebærer at du må inn i en MR-maskin. Du vil få noe å drikke (laktulose), og det er effekten av dette på hjerneaktivitet vi vil se nærmere på. Det vil også gjøres kartlegging av din personlighet og kognisjon. Du vil undersøkes med ultralyd funksjonsundersøkelse for å se på magesekkens evne til å tømme seg, samt utredes ved vanlig klinisk gastroskopi og sigmoideoskopi med vevsprøver fra magesekk, tynntarm og tykktarm. I tillegg vil de som deltar i studien måtte levere avføringsprøve og ta blod –og spyttprøver på flere tidspunkt, for analyse av blant annet bakterier. Denne delen av studien innebærer oppmøte på sykehuset tre dager i løpet av tre uker. Sannsynligvis mandag, tirsdag og søndag tre uker etter første oppmøte. Legen vil gi deg sykemelding disse dagene, etter behov.

I en del av studien (Diettintervensjon, gul figur nedenfor) vil deltakerne måtte følge en diett lav på fermenterbare karbohydrater (lavFODMAP diett). Du får veiledning av klinisk ernæringsfysiolog. Det vil bli tatt blodprøve, avføringsprøve og spyttprøve av deg på ulike tidspunkt. Diettintervensjon og kostveiledning vil ta ca 12 uker. I denne delen av studien inviteres du til å møte opp på sykehuset ca 6 ganger. Legen vil gi deg sykemelding disse dagene, etter behov.
Man kan ikke delta i Diettintervensjonen uten å ha vært igjennom Baseline først.

Eksklusjonskriterier
Deltagerne kan ikke ha annen kjent organisk sykdom som for eksempel diabetes eller cøliaki. Deltagere kan ikke ha forsøkt lav-FODMAP diett de siste tre ukene før oppstart. Pasienter med psykologiske faktorer som gjør det umulig for dem å gjennomføre spørreskjema eller følge lav-FODMAP diett kan ikke delta. Deltagere kan ikke ha brukt antibiotika eller probiotika de siste tre ukene før oppstart. Deltagere kan ikke ha klaustrofobi, eller være gravide. Deltagere kan ikke være vegetarianere eller veganere. Alle pasienter vil gjennomgå nødvendige undersøkelser for å ekskludere organisk sykdom.

Fordeler og ulemper
Denne studien har mange forskjellige elementer, fordi IBS er en komplisert og sammensatt tilstand. Ved å delta i studien vil du lære mer om din egen kropp og tilstand, og bidra til at vi kan få mer kunnskap som vil komme både deg og andre pasienter til gode i fremtiden. Dersom du blir inkludert i studiens Diettintervensjon med lavFODMAP-dietten vil du få grundig oppfølgning og veiledning i hvordan det best kan gjøres ved en klinisk ernæringsfysiolog med spesialkompetanse på akkurat denne dietten. Studien vil gi deg en svært grundig utredning og veiledning som er fordelaktig fremfor hva som er vanlig ved de fleste sykehus i Norge.

På grunn av at vi ønsker å studere så komplekse sammenhenger, er det mange elementer i studien. Vi har forsøkt å tilrettelegge slik at mest mulig kan gjøres på samme dag, men det vil likevel gå med en del tid for deg som deltaker. Gastroskopi og koloskopi er vanlige prosedyrer ved sykehuset og kan for noen oppleves som ubehagelig, men du får både beroligende og smertestillende etter behov, og undersøkes av erfarne leger.

Drikken som gis i forbindelse med MR-undersøkelsen (laktulose) kan gi symptomer i form av ubehag og muligens kvalme. Det er noe støy fra MR maskinen, slik at du må bruke øreklokker. Det er trangt i MR maskinen slik at du bør ikke ha klaustrofobi.

​Ta kontakt med forskningssykepleier via e-post braingut@helse-bergen.no om du ønsker å være med i denne studien!

Hvordan blir man inkludert i studien?
Send en epost med navn og telefonnummer og meld din interesse. Vi oppfordrer til å ikke skrive sensitiv informasjon (informasjon om diagnoser, personnummer og lignende) i eposten, kun kontaktinformasjon. Prosjektmedarbeider vil kontakte deg per telefon og gå igjennom inklusjon og eksklusjonskriterier for å vurdere om du kan passe i studien, samt informere deg grundig om studien. Dersom du ombestemmer deg, har du full rett til å trekke deg fra studien.