Vi søker friske frivillige personer til Brain-Gut forskningsstudie. Alder mellom 18 og 65 år, både kvinner og menn. Vi søker primært etter deltakere som bor i Bergensområdet.


Hva er hensikten med studien?
Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan hjernen og tarmen kommuniserer sammen. Vi vil studere det intrikate samspillet mellom tarmbakteriene og hjernefunksjon, kosthold og symptomer fra magen, i tillegg til flere faktorer. Målet på sikt er at vi kan finne biomarkører (for eksempel enkle prøver som blodprøver eller avføringsprøver) som kan hjelpe oss i å stille diagnosen IBS enklere, og som leder til bedre behandling av pasienter med irritabel tarmsyndrom.

Hva innebærer studien?
Studien innebærer grundig utredning av deg som frisk frivillig og du møter opp på sykehuset to ganger: Mandag og Fredag. Baseline, lilla figur nedenfor fremstiller opplegget.
Før inklusjon blir du oppringt av forskningssykepleier for gjennomgang av inklusjon og eksklusjonskriterier.
Mandag: Du kommer inn til sykepleier som utfører personlighet – og kognisjonstesting, ca 1 time. Du får utdelt spørreskjema og utstyr til avføringsprøvetaking som du utfører hjemme,
Fredag: Det vil gjennomføres måling av hjerneaktivitet ved hjelp av funksjonell magnetisk resonans (MR) avbildning, samt hjerterytmefrekvensmåling, to ganger med noen timers pause mellom. Dette innebærer at du må inn i en MR-maskin. Etter første MR vil du få noe å drikke (laktulose), og det er effekten av dette på hjerneaktivitet vi vil se nærmere på. Vi vil også ta en spyttprøve av deg for analyse av bakterier. Du til oppholde deg på sykehuset ca 5 timer denne dagen.

Friske personer ønskes:
⦁ Alder mellom 18 og 65 år, både kvinner og menn.
⦁ Deltakeren må være frisk, ikke være operert i magen, og ikke være gravid
⦁ Ikke bruke medisiner som påvirker magefunksjon (dette inkluderer for eksempel antidepressiva og ADHD-medisin)
⦁ Må kunne gjennomføre en MR-undersøkelse (ikke ha fremmedlegemer av metall eller lignende, ikke ha klaustrofobi)

Eksklusjonskriterier
Deltagerne kan ikke ha annen kjent organisk sykdom som for eksempel diabetes eller cøliaki. Deltagere kan ikke ha forsøkt lav-FODMAP diett de siste tre ukene før oppstart. Personer med psykologiske faktorer som gjør det umulig for dem å gjennomføre spørreskjema eller kan ikke delta. Deltagere kan ikke ha brukt antibiotika eller probiotika de siste månedene før deltagelse. Deltagere kan ikke være vegetarianere eller veganere.

Fordeler og ulemper
Denne studien har mange forskjellige elementer, fordi IBS er en komplisert og sammensatt tilstand. Ved å delta i studien vil du lære mer om din egen kropp og tilstand, og bidra til at vi kan få mer kunnskap som vil komme pasienter til gode i fremtiden. Vi har forsøkt å tilrettelegge slik at mest mulig kan gjøres på samme dag, men det vil likevel gå med litt tid for deg som deltaker. Drikken som gis i forbindelse med MR-undersøkelsen (laktulose) kan gi litt symptomer i form av ubehag og muligens kvalme. Det er noe støy fra MR maskinen, slik at du må bruke øreklokker. Det er trangt i MR maskinen slik at du bør ikke ha klaustrofobi.

​Ta kontakt med forskningssykepleier via e-post braingut@helse-bergen.no om du ønsker å være med i denne studien eller har spørsmål!

Hvordan blir man inkludert i studien?
Send en epost med navn og telefonnummer og meld din interesse. Vi oppfordrer til å ikke skrive sensitiv informasjon (informasjon om diagnoser, personnummer og lignende) i eposten, kun kontaktinformasjon. Prosjektmedarbeider vil kontakte deg per telefon og gå igjennom inklusjon og eksklusjonskriterier for å vurdere om du kan passe i studien, samt informere deg grundig om studien. Dersom du ombestemmer deg, har du full rett til å trekke deg fra studien.